API a HTTP kódy

20.08.2017

Vyvíjíte webové aplikace? A už jste dělali někdy nějaké API nebo nějaké API třetích stran integrovali do vašeho vlastního systému? Tak vězte, že http status kódy mají smysl! S jedním kolegou jsem se nedávno pohádal na téma HTTP kódů v API. Onen kolega se mi snažil tvrdit, že HTTP kódy jsou mrtvé, že už to není potřeba řešit. To je ale velký omyl!

Většina dobře napsaných knihoven umí vyhodnocovat chybové stavy právě na základě status kódů. Je to ten nejpřímější způsob jak říct, že se něco nepodařilo. Je to standard, který bychom měli používat.

Je dobré používat alespoň tyto základní:

  • 5xx - Interní chyba serveru
  • 4xx - Chyba na straně vstupu, zkrátka chyba volání
  • 2xx - Vše probíhá dobře :-)

Tady o tom máte víc počteníčka Wikipedia - HTTP status kódy